Career Details

พนักงานเดินระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือสูงกว่า

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

- ถ้ามีประสบการณืทำงานงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำ RO หรือระบบผลิตน้ำประปามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

- ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์

- ควบคุมการเดินระบบผลิตน้ำรีไซเคิล รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์

- ช่วยเหลือพนักงานอื่นในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในระบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

- เฟส 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ค่าจ้างและสวัสดิการ

- เงินเดือนตามแต่ตกลง + ค่าล่วงเวลา

- สวัสดิการสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบยูนิฟอร์ม

- ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครถึงคุณอดิศักดิ์ที่ adisakyoung@gmail.com หรือติดต่อส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 4)
Click here to send us your resume.